SYSMEX® CA 560

Cihaz aynı anda birden fazla rutin veya acil hastadan birden fazla farklı koagülasyon testlerini analiz yapabilen tam otomatik koagülasyon oto analizörüdür.

  • Konsolidasyon
  • Fonksiyonel Bağımsızlık

DETAYLI İNCELEME

  • Detaylı Açıklama
  • Teslimat Süresi

1. Cihaz aynı anda birden fazla rutin veya acil hastadan birden fazla farklı koagülasyon testlerini analiz yapabilen tam otomatik koagülasyon oto analizörüdür.

2. Cihaz saatte 60 PT veya 30 aPTT veya aynı anda 43 PT, aPTT, Fib testlerini çalışabilmektedir. Bir hastadan farklı 5 adet veya daha üstü testi aynı anda random acces çalışabilmektedir. Testine göre sonuçlar saniye,%,INR, mg/dl,g/l şeklinde alınmaktadır. Cihaz PT, aPTT, Fibrinojen (Derived-Clauss),TT,ATIII ve D-Dimer testlerini yapabilmektedir ve istendikçe diğer testler de eklenebilmektedir. Cihaz açık sistem olmakta istendiğinde çeşitli testler programlanabilmektedir. Acil hasta sonuçları en geç 7 dakika sonunda çıkabilmektedir.

3. Teklif edilen cihaz okuma, inkübasyon, reaktif ve plazma pipetlemelerini aynı makine üzerinde kullanıcını programlaması ile herhangi bir ek müdahale olmadan otomatik olarak yapabilmelidir. Kullanıcı hasta ve test programlamasını ekranın üzerini dokunmatik (Touch Screen) olarak kullanarak basitçe yapabilmelidir.

4. Cihaz 6 adet LED lambaları yardımı ile 4 kanaldan klotting (660nm) 1 kanaldan kromojenik (405 nm) 1 kanaldan immunolojik (575 nm) olarak nefelometrik / foto-optikal olarak ölçüm gerçekleştirmektedir. Bu ölçüm neticesinde aynı cihaz üzerinde programda ve cihazda herhangi bir değişiklik yapmadan bir veya birden fazla hastadan Clotting, Chromogenik ve İmmunolojik olmak üzere 3 farklı test metodundan bir veya birden fazla testi aynı anda yapabilmektedir. Ölçümler 405-660-575 nm lik filtreler sayesinde olmaktadır. Klotting testler 660 nm'de ışığın

fotoelektrik yansımasının tespiti (Photoelectric Scattered Light Detection) metodunda, kromojenik testler ise 405 nm'de klorimetriye göre ölçülmektedir. İmmunolojik testler de 575 nm’de nefelometrik ölçüm metoduyla tespit edilmektedir.

5. Cihaz toplam 10 adet pozisyondan, farklı üreticilerin ürettiği 2 veya 5 ml lik test tüplerini (primary tüp) kullanarak dışarıda santrifüj edilmiş plazmayı alabilmektedir. Test tüpleri çıkabilen bir adet spora (rack) yerleştirilmektedir. Cihazda üzerinde 1 adet yer özel olarak acil hastalara ayrılmaktadır. Tüm acil hastalar cihaz çalışma anında olsa bile yüklenebilmektedir. Tüplerin tümü barkot okuyucusu ile otomatik olarak okunabilmekte ve pozitif hastalar herhangi bir yanlışlığa meydan vermeden tespit edilebilmektedir.

6. Cihaz ölçümler için tek kullanımlık küvetler kullanılmaktadır. Bu küvetler kullanıcı tarafından dışarıda hazırlanan iki adet spora yerleştirilmektedir. Her bir sporda 30 adet küvet bulunmakta cihazın üzerindeki küvet sayısı 60 olmaktadır. Cihaz mikro hacim çalışabilmekte böylece reaktiften tasarruf sağlayabilmektedir.

7. Cihaz 37 derecede ısısı sabit olarak tutulup sürekli ısı kontrolü yapılan, (içine aldığı reaktif veya plazmayı 37 dereceye getirmek için) reaktif ve plazmaların sürekli seviyesini kontrol edebilen tek kanallı XYZ yönlerine hareketli probu bulunmaktadır. Probun pipetleme hacmi 5 ile 130 mikrolitre olmaktadır ve aynı zamanda hasta ve standart plazmalarını gerekirse yine otomatik olarak sulandırabilmektedir. Prob cihaz tarafından otomatik veya kullanıcı emriyle distile veya temizleme solüsyonları ile iç ve dış yüzeyleri otomatik olarak temizlenmektedir. Probe için herhangi bir tek kullanımlık malzeme (pipet ucu, hortum, peristatik pompa gibi) kullanılmamaktadır.
Cihazın bu kolu aynı zamanda ölçüm-inkübasyon kanalı veya sporda bulunan küvetleri ilgili yerlerine (ölçüm-inkübasyon kanalı veya atık kabına) taşımakla görevli olmakta bu konuda kullanıcının müdahalesine gerek olmamaktadır.

8. Cihazda 4 adedi 15 C’de soğutuculacak şekilde 6 adedi ise oda sıcaklığında tutulacak şekilde 5 ml boyuttaki şişeler için,(bu sayede reaktif kaybı minimuma indirgenmiştir.) toplam 10 adetlik reaktif koyma yeri olmaktadır.

9. Cihaz gün içinde çalışmış olduğu tüm hasta sonuçlarını ekranda göstermekte, sesli ve yazılı olarak kullanıcıyı uyarmaktadır. Test sonuçları testtin bitmesine müteakip otomatik olarak grafiği ile birlikte termal yazıcıdan çıkmaktadır. Cihaz arka arkaya yükleme yapılabilme (walk away sistem) özelliğine sahiptir.

10. Cihaz fibrinojeni hem PT üzerinden (Derived metot), hem de ayrı kendi reaktifi ile Clauss metodu ile de hesaplayabilmektedir.

11. Cihazda kalibrasyon isteyen testler yalnızca lot numaraları değiştikçe kalibrasyona tabi tutulmaktadır. (Sarfiyat böylece düşmektedir) Cihaz kalibrasyonunu otomatikman kendisi gerekli standart/kalibrasyon plazmasını kullanıcıya gereksinim duymadan dilue ederek yapabilmektedir. Aynı şekilde hasta plazmalarının çalışmasında da dışarıda özel manuel dilusyona ihtiyaç duyulmamaktadır otomatik olarak kendisi dilüsyonu gerçekleştirmektedir. Yüksek çıkan hasta sonuçlarını veya fibrin oluşumunun yakalanamaması durumunda otomatik olarak yeniden hasta plazmasını tekrar ederek çalışmaktadır.

12. Cihaz laboratuarın çalışma prensibine özgü kalite kontrol programı için X kontrol veya Levy-Jennings kontrol eğrileri yardımı ile 7 parametre testi 180 nokta bilgiyi hafızasında saklayıp değerlendirebilmektedir. Cihaz sınırların
Dışında çıkan kalite kontrol sonuçlarını anında kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarabilmektedir.

13. Cihaz 300 adet hastanın 1500 adet test sonucunu ve son 600 adet testtin koagülasyon eğrilerini hafızada saklayabilmektedir. Cihaz RS 232 çıkışı olmaktadır. Aynı zamanda çift yönlü interface/host connection bağlantısı yapılabilmektedir.

14. Cihaz 117/230 V AC+- %15, 50/60 Hz, 400VA akımda çalışmaktadır.

Lütfen iletişime geçiniz..