SYSMEX® CA 7000

Teklif edilen cihaz teknolojinin ürettiği en son model olmalıdır.

  • Konsolidasyon
  • Fonksiyonel Bağımsızlık

DETAYLI İNCELEME

  • Detaylı Açıklama
  • Teslimat Süresi

1. Teklif edilen cihaz teknolojinin ürettiği en son model olmalıdır.

2. Teklif edilen cihazın hızı 550 PT veya 300 PT/aPTT olmalıdır.

3. Teklif edilen cihaz masa üstü tip olup klavye, monitör ve laser printerden oluşmalıdır.

4. Teklif edilen sistem analiz işlemlerini çoktan rastgele seçimli (random access) çalışabilmeli her örnekten konfigürasyonunda bulunan testlerden sadece istenenleri yapmak üzere programlanabilmelidir.

5. Teklif edilen cihaza kullanıcı en az 1200 adet reaksiyon tüpünü ayni anda yerleştirebilmeli ve eksilen tüpleri tamamlamak için çalışmanın durması gerekmemektedir.

6. Teklif edilen cihaz üzerine yüklenen reaktifler, kalibratörler ve kontroller soğutmalı bölmede 13 C derecede muhafaza edilebilmelidir.

7. Teklif edilen cihaz üzerine toplam 58 reaktif yüklenebilmelidir ve yüklenen reaktiflerin tümü, kalibratörler ve kontroller soğutmalı bölmede 13-15 C derecede muhafaza edilebilmelidir.

8. Teklif edilen cihaz üzerine bir reaktiften birden fazla sayıda yüklenebilmeli böylece cihazın kesintisiz çalışması sağlanmalıdır. Cihaz reaktifleri barkod okuyucusu ile tanımalı, reaktifleri tekrar tanımlamak
gerekmemektedir.

9. Teklif edilen cihaza, hasta ve reaktifler sürekli olarak, çalışmayı durdurmadan yüklenebilmelidir.

10. Teklif edilen cihaza aynı anda 100 numune 10 rack ile yüklenebilmelidir. Yüklemeler kesintisiz devam edebilmelidir.Cihaz, Continuos Random Access, Batch ve stat özelliklerine sahip olmalıdır.

11. Teklif edilen cihaz otomatik olarak kontrol çalışmaya programlanabilmeli bu sayede kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak kontrol çalışılmalıdır.

12. Teklif edilen cihaz üzerinde 28 adet okuma kanalı bulunmalıdır. Cihaz otomatik olarak optik kanalları kontrol etmeli ve kontrolü geçemeyen kanalları kullanıcıyı da uyararak kapatmalıdır. Bu sayede sonuç
güvenilirliği en üst seviyeye çıkarılmakta ve kanalların hepsi kapatılmadığından çalışma devam edebilmektedir. Bu kanalların 24 adeti clotting (660 nm), 4 adeti immunolojik ve kromojenik( 405 nm,585 nm ve 800 nm)
okumalar için olmalıdır.

13. Teklif edilen cihaz hasta numunelerini, reaktifleri ve yardımcı reaktifleri ayrı pipetlerle pipetlemeli böylece ‘’Carry Over’’ riskini minumuma indirmelidir.

14. Teklif edilen cihaz numune ve reaktiflerin yerleştirilmesinden, hasta raporlarının alınmasına kadar olan tüm işlemleri tam otomatik olarak yapmalıdır.

15. Teklif edilen cihazda acil işlem modu bulunmalıdır. Acil numunelerin yerleştirilmesi için cihaz üzerinde beş numunelik bir acil giriş bölümü bulunmalı, buna ek olarak hasta racklarından da acil hasta girişi
yapılabilmelidir. Cihazda acil numuneler rutin çalışma devam ederken sistemin çalışması durdurulmadan girilebilmelidir.

16. Teklif edilen cihaz her ölçümden sonra otomatik olarak temizliğini yapmalı ve bir sonraki numune için hazır hale gelmelidir.

17. Teklif edilen cihaz kendini otomatik olarak kontrol etmeli, cihazın çalışmasında bir anormallik olduğunda hata tanımlanarak kullanıcı uyarılmalı ve hatanın basit çözümleri ile ilgili bilgi vermelidir.

18. Teklif edilen cihazın printerinden hasta raporu (Hasta Adı-Soyadı, protokol no, tarih, test sonuçları ve referans değerleri alınabilmelidir. Raporun formatı kullanıcı tarafından istenildiğinde değ
iştirilebilmelidir. Hasta raporlarının sonuçlar bölümünde testlerin açık adları, test sonuçları, birimleri, her testin referans değerleri yazılmalı ve referans değerlerinin dışına çıkan sonuçların karşılarında
uyarı işaretleri bulunmalıdır.

19. Teklif edilen cihaz 220 V, AC/50 Hzz ile çalışabilmeli; şebeke gerilimindeki +-10 V değişmelerden etkilenmeyecek şekilde bir regüle sistemine sahip olmalıdır.

20. Teklif edilen cihaz kalibrasyonları otomatik olarak yapabilmelidir. Gerekli standart/kalibrasyon materyalini kullanıcıya gereksinim duymadan otomatik olarak dilisyon edebilmelidir.

21. Teklif edilen cihazda kalite kontrol ve istatistik programları bulunmalıdır. Cihaz çalıştığı analizlerin otomatik olarak kalite kontrolünü yapabilmelidir. İstenildiğinde her test için günlük ve aylık olarak
kontrol serumlarına ait kalite kontrol sonuçları ve grafikleri alınabilmelidir.

22. Teklif edilen cihazın bilgisayar sisteminden çeşitli türde istatistik alınabilmelidir. (çalışılan test sayısı, v.b.).

23. Teklif edilen sistem günün 24 saati kullanıma hazır bir şekilde çalışabilmelidir. Cihaz reaktif kabında belirtilen test miktarını sonuna kadar kullanabilmelidir. Reaktif ölü hacim oranı az olmalıdır.

24. Teklif edilen sistemin hafızası en az 20.000 hastanın tüm demografik bilgilerine ve test sonuçlarını saklayabilecek ve her istendiğinde ekrana getirilebilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

25. Teklif edilen cihaz otomatik olarak ara ve ön dilüsyon yapabilmelidir. Cihazda MDA (çoklu dilüsyon analizi)özelliği bulunmalıdır. Bu özellik sayesinde kullanıcı tarafından belirlenen dilüsyon miktarları ile
numuneler tekrar çalışılabilmeli böylece kullanıcı inhibitörlerin ve akselatörlerin etkilerini paralel grafikler çizerek izleyebilmelidir. Bu yöntem sayesinde faktör testlerinin sonuçları en yüksek kalitede elde edilmektedir.

26. Teklif edilen cihaz fibrinojeni hem PT üzerinden (Derived metot), hem de ayrı kendi reaktifi ile Clauss metodu ile de hesaplayabilmelidir.

27. Teklif edilen cihaz tüpleri delebilme özelliğine sahip olmalıdır. Kapak delme teknolojisi en son üretilen teknoloji olup (ikinci nesil) bulaşma sorunu ortadan kaldırılmıştır.

Lütfen iletişime geçiniz..