DIMENSION Xpand Plus

BİYOKİMYA OTOANALİZÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Otoanalizör, fotometre, kompüter, ISE modülü, printer, alfanumerik klavye ve CD ROM sürücü ünitelerinden oluşan tek bir cihaz olup, örneklerin ve reaktiflerin verilmesinden sonuçların alınmasına kadar tüm işlemleri “random access” (rasgele seçimli),tam otomatik olarak yapabilmektedir.

  • Konsolidasyon
  • Fonksiyonel Bağımsızlık

DETAYLI İNCELEME

  • Detaylı Açıklama
  • Teslimat Süresi

BİYOKİMYA OTOANALİZÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Otoanalizör, fotometre, kompüter, ISE modülü, printer, alfanumerik klavye ve CD ROM sürücü ünitelerinden oluşan tek bir cihaz olup, örneklerin ve reaktiflerin verilmesinden sonuçların alınmasına kadar tüm işlemleri “random access” (rasgele seçimli),tam otomatik olarak yapabilmektedir.

ÖZELLİKLER 

1-) Cihaz tek bir örnekten bir seferde ;
Albumin, Kalsiyum, Kolesterol, Direk Billirubin, Glukoz, HDL, Kolesterol, Fosfor, Total Billurubin, Total Protein, Trigliserid, Üre, Ürik Asit, GPT, GOT, Alkalin Fosfataz, Amilaz, Kreatin Kinaz, Kreatin Kinaz - MB, GGT, LDH, Lipaz, Asit Fosfataz, Amonyak, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Magnezyum, Laktik Asit, İlaç Düzeyleri,Spesifik Proteinleri, Endokrinology ve ISE sistem olarak Klorür, Potasyum ve Sodyum parametrelerinde analiz yapabilmektedir.

1.2. Cihazın yukarıda gösterilen parametrelerde hızı 250 fotometrik+150 ISE olmak üzere toplam 400 test/saattir.

Örnek kabı olarak 5, 7.5, 10 ml’lik tüpler veya 1.5 ml hacimli plastik kaplar kullanılabilmektedir.

2 Cihazın örnek tepsisinin kapasitesi 10*6 olmak üzere Racklardan 2 adettir ve hasta girişi sürekli olarak yapılabilmektedir.

3 Cihazda örnek olarak serum, plazma, BOS, idrar kullanılabilmektedir.

4 Cihazın reaktif tepsisi 44 ayrı parametredeki reaktifleri alabilecek kapasitede olup, 2-8 0C arasında soğutma ünitesi içinde yer almaktadır.

Reaktifler kullanıma hazır hiçbir manuel işlem gerektirmez.

Reaktifler flex şeklinde olup çalışılacak testler flex üzerinde eşit oranda bölmelere yerleştirilmiştir.Bu nedenle sistem ihtiyacı kadarını açıp kullandığından reaktif kaybı ve kontaminasyon önlenmiştir.

Otoanalizör reaktiflerin sulandırması ve hazırlanması işlemlerini otomatik olarak kendisi yapmakta, reaktif ve örnekler için detaylı okuma yapabilen Bar Code sistemine sahiptir.

8 Cihazda rutin çalışma esnasında veya “stand by” konumunda acil testler çalışabilme özelliği olmalıdır.Çalışma esnasında 8 testlik bir paneli 5 dakika, “stnd by” konumunda ise yine 8 testlik bir paneli 3.5 dakikadan daha az bir zamanda sonuçlandırmaktadır.

9 Cihazın fotometrik ünitesinde kullanılan örnek, ISE ve reaktif probları ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 probludur.

10 Örnek ve reaktif probları seviye dedeksiyon sistemine sahiptir.

11 Cihazın reaksiyonları gerçekleştirdiği ısı + / - 0.1 0C hassasiyet ile 37.0 0 C ‘dır.

12 Cihazda reaksiyonlar, cihaz tarafından üretilen ve reaksiyon sonucu okumadan sonra imha edilip atılan film tipi reaksiyon küvetlerinde gerçekleştirilmektedir.Aynı zamanda reaksiyon küvetlerinin oluşturulması sırasında cihaz küvetleri kalite kontrolden geçirmektedir.

13 Cihazın fotometre ünitesi Mono , Bi ve Poli kromatik ölçüm yapabilmektedir.

14 Fotometre 293, 340, 383, 405, 452, 510, 540, 577, 600, 700 nm dalga boylarında 10 değişik filtreye sahip olup, fotometre absorbsiyon aralığı 0,000 - 2,000 mA ‘dır.

15 Sistem kalibrasyonu parametreye bağlı olarak aynı lot numaralı reaktifler için 2 - 3 ayda bir yapmaktadır.

16 Cihaz kendi içerisinde 3 ayrı seviyede 90 günlük periyodlarda çalışabilen kalite kontrol programına sahip olmalı,kalite kontrol istatistiklerini ekran ve printerden histogram ve Levey - Jennings tabloları şeklinde alınabilinir.

17 Cihazın günlük bakımı tek tuşla ve ekrandan doğrulanarak 10 dakikadan kısa bir süre içinde gerçekleştirmektedir.

18 Otoanalizör , çalışması için herhangi bir saf su sistemine ihtiyaç göstermeyecek, gerekli olan deiyonize suyu kendi deposundan otomatik olarak alabilmektedir.

19 Cihaz test reaktifleri ve kalibratörleri dışında kullanımından vazgeçilmez sarf malzemesi olarak sadece deiyonize su ve reaksiyon küveti kullanmaktadır.

20 Cihazın çalışma esnasında deiyonize su tüketimi en çok 3lt / saattir.

21 Cihazın kompüter kısmı alfanumerik klavye , renkli likit kristal monitör ve iki yönlü data alışverişi yapabilen RS232 C interface’ e sahip olmalı, bu sayede cihaz merkezi kompütere direk olarak bağlanabilmektedir.

22 Cihaz üzerinde elektrik kesintilerine karşı, test sonuçları ve diğer dataları korumak için back-up battery bulunmaktadır.

23 Cihaz 220V- 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışıp, + / - %10 voltaj değişiminden etkilenmez.

1.26. Cihaz hastane otomasyonuna uyumlu olmalı ve modem bağlantısıyla firmanın teknik servis elemanlarınca cihaza acil müdahalede bulunmaktadır.

Lütfen iletişime geçiniz..