KALİTE

Gazi Kimya

KALİTE POLİTİKAMIZ

Takım olarak müşteri, paydaş ve düzenleyici kurum ihtiyaçları dikkate alınarak faaliyet alanımız olan; tıbbi cihaz ve laboratuvar cihazları satış, dağıtım ve teknik servis hizmetleri ile tıbbi tahlil ve fizik tedavi hizmet sunumundan oluşan ürün portföyümüzün hastalar açısından en etkin çözüm, en az risk ve maliyet seviyelerinde olmaları için aşağıdaki prensipler ile çalışmaktayız.

İş ortaklarımız olan tedarikçilerimizle uzun vadeli, karşılıklı güven ve kazanç esasına dayalı olarak çalışıyoruz.

Müşterilerimizin güvenini, yüksek ürün ve hizmet kalitesi, adil ve dürüst davranış ilkeleriyle kazanmak için çalışıyoruz./p>

Ön yargısız düşünüyor, açıkça ifade ediyor, ortak düşünerek karar alıyor ve aldığımız kararlar doğrultusunda birlikte hareket ediyoruz.

Fırsatları ve riskleri gözeterek, süreçlerimizde etkinliğimizi en yüksek seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizi ilgili yasalar, standartlar ve etik çalışma ilkelerine tam uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

Şirketimizin otuzüç yıl önce kurduğu, yenilikçi ve yaptığımız her şeyde anlamlı bir fark yaratma arzusundan oluşan temel prensiplerle sürdürülebilir güvenli çözümler sunuyoruz.

Kalite sisteminin etkin çalışması bizim için büyük önem taşımaktadır. Etkinliğini ve kalite politikası doğrultusunda oluşturulan kalite hedeflerini sürekli iyileştirmek için çaba harcıyoruz.

Çalışanlarımızın memnuniyetini gözetiyor ve sürekli gelişimlerini destekliyoruz.

Bu prensipler ile süreçlerde etkin, yalın ve yaratıcı yaklaşımımızla kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlamak Gazi Grup çalışanları olarak hepimizin ortak anlayışıdır.