Kamera Aydınlatma Metni

Gazi Kimya

Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kamera Aydınlatma Metni

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Binevler Mah. Üniversite Bul. No:230 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde bulunan hizmet sahamızın dış cephe, ofis, depo, muhasebe, teknik servis, yemekhane, server odası alanlarında toplam 23 adet, 1. Organize Sanayi Bölgesi 83105 No.lu Cad. No:5 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan depomuzda dış cephede ve içte toplam 8 adet olmak üzere 31 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Binevler Mah. Üniversite Bul. No:230 Şahinbey/GAZİANTEP adresine yazılı olarak gönderebilir veya “kvkk@gazikimya.com.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.